СРПСКА КЊИГА, РУМА   ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАФИЧКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ    СРПСКА КЊИГА, РУМА      Павловачка 27, 22400 Рума