СРПСКА КЊИГА, РУМА  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАФИЧКО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ   СРПСКА КЊИГА, РУМА      Павловачка 27, 22400 Рума